◈ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പൾമണോളജി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഡോക്ടർമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. (കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക- 9496419661) ◈ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും കേരള സർക്കാരിൻ്റെ മെഡിസെപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ്‌ലെസ്സ് ചികിത്സ ലഭ്യമാണ്. ◈ തൃശൂർ എം ഒ റോഡിൽ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിന്‌ സമീപമുള്ള കെ കരുണാകരൻ മെഡിക്കൽ സെൻ്ററിൻ്റെ ദന്താശുപത്രിയിൽ 13.05.2023 -ൽ സൗജന്യ ദന്തപരിശോധന ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നു. എല്ലാ രണ്ടാം ശനിയാഴ്ചകളിലും രാവിലെ 9 മുതൽ വൈകീട്ട് 5 വരെ ക്യാമ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

Trichur District Co-operative Hospital

Apart from various general speciality departments, other specialized departments like Neuro psychiatry, Physiatry, Cardiology,Neurology, Nephrology, Gastroenterology, Plastic and cosmetic surgeory, Laparoscopy, Infertility clinic, Asthma, Allergy and other specialty sections.

Profile

We have facilities like an Intensive cardiac care unit with central oxygen system, Operation theatres etc .

View More

Speciality

Modern Medical Equipments Available in ICHL.

View More

Insurance

We accept the following Health Insurance Cards TPA

View More

Doctors

Well qualified and experienced doctors are highlights of T.D.C.H

View More

News

Latest news and events conducted in trichur co-operative hospital

View More

Contact Us

Make a call or mail us for any emergency situation, we are ready to help you.

View More

AYURVEDIC DEPARTMENT

As human beings, all of us wish for a permanent solution for our physical and mental diseases. The Ayurveda Division of Thrissur Cooperative Hospital has a great goal of scientifically analyzing the problems faced by each individual and leading him to a pleasant and happy life.

Contact us

District Co-operative hospital Ltd, Reg No: 306, Shornur Road, Thrissur

Immediate Help Line : 0487-2335550, 2335552, 2335551

Email: cooperativehospitaltcr@gmail.com